Rapportage en dossier


Persoonlijke gegevens

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (nu vijftien jaar) en daarna vernietigd. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken. Enkele gegevens over uw behandeling worden, in anonieme vorm, gebruikt om Mentaal Beter te informeren over onze behandelingen.

 

Inzage

U kunt altijd om inzage of een kopie van uw dossier vragen. Voor 'een enkel gegeven' kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met een partner cliënt bij onze praktijk en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beiden toestemming voor geven.