Uw privacy en geheimhoudingsplicht


Algemeen

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Hierop is echter een uitzondering van toepassing. Mocht uw behandelaar van mening zijn dat uw handelen een bedreiging vormt voor anderen dan mag hij/zij hulp in schakelen. Dit om u en uw omgeving tegen uzelf in bescherming te nemen.


Collegiaal overleg

Het kan in uw belang zijn dat uw behandeling vertrouwelijk in het team wordt besproken. Ook deze collega's gaan zorgvuldig om met uw gegevens en een geheimhoudingsplicht.


Overleg met anderen

In onze praktijk wordt belang gehecht aan een goede samenwerking met huisartsen. De samenwerking bestaat onder andere uit een telefonisch overleg of een brief om uw huisarts over de behandeling te informeren. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dat niet wilt. Wanneer wij informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.