Anders denken, anders doen 

“Anders denken, anders doen” is een groepstraining gebaseerd op de principes van Cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. 

 

Doelgroep

“Anders denken, anders doen” is bedoeld voor mensen die zich onzeker voelen in het contact met andere mensen. Moeite om nee te zeggen, je mening te geven of met kritiek om te gaan, zijn hier voorbeelden van.

Wilt u meer grip krijgen op uw negatieve gedachten en u anders leren gedragen in sociale situaties, dan is deze training mogelijk iets voor u.

 

Opzet van de training

Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit twee delen. Tijdens het eerste deel besteden we aandacht aan gedachten en gevoelens over sociale situaties. Met behulp van het zogeheten G-schema gaan we bepaalde gebeurtenissen uiteenrafelen. Hierbij staan 4 G’s centraal: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens en Gedrag. We leren u hoe u een situatie kunt uitwerken met behulp van een G-schema.

Thuis werkt u enkele situaties met behulp van het G-schema uit. Samen met de therapeut en de andere groepsleden zoekt u naar manieren om de situatie een volgende keer anders aan te pakken. Door deze 4 G’s uit te werken, bekijken we waarom iemand in bepaalde situaties iets doet, denkt of voelt. In onprettige situaties kan deze methode helpen om angst of onprettige gevoelens te verminderen. 

In het tweede deel van de bijeenkomst worden er situaties geoefend door middel van een rollenspel. Dit blijkt de succeskans op gewenste gedragsverandering aanzienlijk te vergroten.

 

Doelstelling 

Het doel van de behandeling is dat mensen een methode aanleren om anders met sociale situaties om te gaan. Belangrijk hierbij is het vergroten van inzicht in de samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag.

 

Duur van de training 

De behandeling bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 1,5 uur met een pauze van 15 minuten. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Eens in de vijf weken bestaat de mogelijkheid te starten met de behandeling.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.15 tot 10.45 uur (in geval van voldoende deelnemers).