E- health

Een internetbehandelingstraject of ook wel e-health genoemd, is een kortdurende behandelingen die op zichzelf staand of in combinatie met een reguliere behandeling kan worden aangeboden. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen bij uw zorgverzekeraar.

Voor een internetbehandelingstraject (e-health) is uw eigen bijdrage € 50.