Tarieven en vergoedingen

Los van het eigen risico worden alle kosten voor de behandeling vergoed. Dit geldt voor zowel de Generalistische als de Specialistische Basiszorg.